05 Nieuwjaarsreceptie OKN 2014.jpg

DVM logo transALV en verrassingsdiner • 23 mei 2023

Geachte leden,

Dinsdag 23 mei a.s. zijn we te gast bij Driessen SmaakVermaak voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gecombineerd met een verrassingsdiner.


Wij nodigen je dan ook van harte uit voor bijeenkomst van 23 mei.

Inloop is vanaf 18.00 en de bijeenkomst start om 18.30 uur.

AGENDA Algemene Ledenvergadering

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Notulen van de ALV van 17 mei 2022 (zie bijlage e-mail)
 3. Verslag van het bestuur over het jaar 2022
 4. Financiën
  1. Jaarrekening 2022 (zie bijlage e-mail).
  2. Verslag van de kascommissie.
  3. Verzoek aan de ALV om de jaarrekening over 2022 goed te keuren.
  4. Verzoek aan de ALV om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid in 2022.
  5. Verkiezing kascommissie.
  6. Begroting 2023 (zie bijlage e-mail).
 5. Bestuursvacatures
  Conform het rooster zijn dit jaar Pieter Walraad en Edwin Meuwsen aftredend. Beide heren stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden via info@okn-nieuwegein.nl.
 1. Wat verder ter tafel komt
 2. Rondvraag
 3. Sluiting


Locatie
Driessen SmaakVermaak
Marconibaan 42H
3439 MS Nieuwegein
Tel. 030- 605 1162

Aanmelden noodzakelijk
Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk. Dit kun je doen via info@okn-nieuwegein.nl of edwin@topklimaat.nl.
Geef ook door als er speciale dieetwensen zijn.
Opgeven betekent vanzelfsprekend komen!

Ik zie je graag op 23 mei a.s. en vergeet niet je op te geven.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de OKN

Jos Littel,
voorzitter