11 Nieuwjaarsreceptie OKN 2014.jpg

DVM logo transFormeel & Informeel: ALV met verrassingsdiner • 11/04/2019

Geachte leden,

In het voorjaar publiceert het bestuur van de Ondernemerskring Nieuwegein traditioneel de jaarcijfers over het voorgaande jaar, vergezeld van het verzoek aan de leden het bestuur te dechargeren.

Wij nodigen je van harte uit voor deze Algemene Ledenvergadering op 11 april 2019 in kookstudio Driessen Smaak/Vermaak in Nieuwegein. De formele ALV is verpakt in een informeel jasje. Tussen de gangen door van het verrassingsdiner worden de agendapunten behandeld.
Inloop is vanaf 18.00 en de bijeenkomst start om 18.30 uur.

AGENDA Algemene Ledenvergadering

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Notulen van de ALV van 10 april 2018 (zie bijlage)
 3. Verslag van het bestuur over het jaar 2018
 4. Financiën
  1. Jaarrekening 2018
  2. Verslag van de kascommissie
  3. Verzoek aan de ALV om de jaarrekening over 2018 goed te keuren
  4. Verkiezing kascommissie
  5. Begroting 2019 en verder
 5. Bestuursvacatures
  Edwin Meuwsen is conform het rooster van aftredend en stelt zich herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen tot 8 april 2019 bij het bestuur worden aangemeld, zodat het bestuur de leden hiervan in kennis kan stellen.
 1. Wat verder ter tafel komt
 2. Rondvraag
 3. Sluiting


Locatie
Driessen SmaakVermaak
Marconibaan 42H
3439 MS Nieuwegein
Tel. 030- 605 1162

Aanmelden noodzakelijk
Aanmelden voor deze bijeenkomst is in verband met het verrassingsdiner noodzakelijk.
Dit doe je zoals je gewend bent op bijeenkomsten@okn-nieuwegein.nl.

Geef ook even door als er speciale dieetwensen zijn.
Opgeven betekent vanzelfsprekend komen!

Ook introducés zijn welkom
Neem ook gerust een introducé mee om kennis te maken met de OKN.
Ik zie je graag op 11 april a.s.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de OKN

Jos Littel,

voorzitter

netwerkclub okn

De Ondernemerskring komt in de regel maandelijks bijeen. In de bijeenkomsten worden specifieke thema's behandeld.Wilt u ontdekken wat de OKN voor u kan betekenen?

Meld u vrijblijvend aan voor een bijeenkomst.