06 Nieuwjaarsreceptie OKN 2014.jpg

DVM logo transFormeel & Informeel: ALV met verrassingsdiner • 8/09/2020

Beste OKN-leden,

Het coronavirus houdt ons al maanden in de greep en we hopen natuurlijk dat jullie allen nog in goede gezondheid zijn.
Gelukkig mogen we door de versoepeling van de RIVM-maatregelen weer bijeenkomen.

Onze eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 8 september a.s. met een verrassingsdiner bij kookstudio Driessen Smaak/Vermaak in Nieuwegein onder voorbehoud dat er geen strengere maatregelen tegen die tijd zijn afgekondigd.

Formeel & Informeel
Conform de statuten moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
Dus moeten we formeel hieraan voldoen. Uiteraard is er is volop gelegenheid om gezellig bij te praten.

Wij nodigen je dan ook van harte uit voor bijeenkomst van 8 september.

Inloop is vanaf 18.00 en de bijeenkomst start om 18.30 uur.

AGENDA Algemene Ledenvergadering

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Notulen van de ALV van 11 april 2019 (zie bijlage e-mail) en de Bijzondere ALV van 12 september 2019
 3. Verslag van het bestuur over het jaar 2019
 4. Financiën
  1. Jaarrekening 2019 (zie bijlage e-mail) 
  2. Verslag van de kascommissie (zie bijlage e-mail) 
  3. Verzoek aan de ALV om de jaarrekening over 2019 goed te keuren
  4. Verkiezing kascommissie
  5. Begroting 2020
 5. Bestuursvacatures
  Remco van Zoelen en Jos Littel zijn conform het rooster aftredend en stellen zich herkiesbaar.
  Ook is er een vacature wegens het vertrek van Marischka Adelaar. Els Vroege heeft zich voor de vacature kandidaat gesteld.
  Tegenkandidaten kunnen tot 3 september bij het bestuur worden aangemeld, zodat het bestuur de leden hiervan in kennis kan stellen.
 1. Wat verder ter tafel komt
 2. Rondvraag
 3. Sluiting


Locatie
Driessen SmaakVermaak
Marconibaan 42H
3439 MS Nieuwegein
Tel. 030- 605 1162

Aanmelden noodzakelijk
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet alleen in verband met het verrassingsdiner noodzakelijk, maar ook door de RIVM-maatregelen.
Dit doe je zoals je gewend bent op bijeenkomsten@okn-nieuwegein.nl.
Geef ook even door als er speciale dieetwensen zijn.
Opgeven betekent vanzelfsprekend komen!

Ook introducés zijn welkom
Neem ook gerust een introducé mee om kennis te maken met de OKN.
We verheugen ons erop jullie weer te ontmoeten op 8 september a.s.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de OKN

Jos Littel,
voorzitter

netwerkclub okn

De Ondernemerskring komt in de regel maandelijks bijeen. In de bijeenkomsten worden specifieke thema's behandeld.Wilt u ontdekken wat de OKN voor u kan betekenen?

Meld u vrijblijvend aan voor een bijeenkomst.