11 Nieuwjaarsreceptie OKN 2014.jpg

DVM logo trans

Verrassingsdiner en korte ALV • 17/05/2022

Geachte leden,

Dinsdag 17 mei zijn we te gast bij Driessen SmaakVermaak voor een verrassingsdiner.

Tussen de gangen door moeten we wel nog een formaliteit afhandelen en wel de ALV. Omdat we vorig jaar door de coronabeperkingen maar 2 bijeenkomsten hebben gehad, zal dit naar verwachting kort duren.
Dus is er volop gelegenheid om te genieten en te netwerken.

Inloop is vanaf 18.00 en de bijeenkomst start om 18.30 uur.

AGENDA Algemene Ledenvergadering

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Notulen van de ALV van 12 oktober 2021 (zie bijlage e-mail)
 3. Verslag van het bestuur over het jaar 2021
 4. Financiën
  1. Jaarrekening 2021 (zie bijlage e-mail) 
  2. Verslag van de kascommissie (zie bijlage e-mail) 
  3. Verzoek aan de ALV om de jaarrekening over 2021 goed te keuren
  4. Verzoek aan de ALV om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid in 2021.
  5. Verkiezing kascommissie.
  6. Begroting 2022 (zie bijlage e-mail).
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Locatie
Driessen SmaakVermaak
Marconibaan 42H
3439 MS Nieuwegein
Tel. 030- 605 1162

Aanmelden noodzakelijk
Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk. Dit kun je doen via info@okn-nieuwegein.nl of Edwin@topklimaat.nl.
Geef ook door als er speciale dieetwensen zijn.
Opgeven betekent vanzelfsprekend komen!

Neem een introducé mee
Gezien de korte ALV leent deze bijeenkomst zich prima om ook een introducé mee te nemen om kennis te maken met de OKN, maar laat ons dat wel weten graag.

Ik zie je graag op 17 mei a.s. en vergeet niet je op te geven en een introducé mee te nemen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de OKN

Jos Littel,
voorzitter

volgende bijeenkomst

netwerkclub okn

De Ondernemerskring komt in de regel maandelijks bijeen. In de bijeenkomsten worden specifieke thema's behandeld.Wilt u ontdekken wat de OKN voor u kan betekenen?

Meld u vrijblijvend aan voor een bijeenkomst.