OKN_header_borrelen.jpg

ALV 16 04

Formeel & Informeel: ALV met verrassingsdiner

• 10/4/2017

In het voorjaar publiceert het bestuur van de Ondernemerskring Nieuwegein traditioneel de jaarcijfers over het voorgaande jaar, vergezeld van het verzoek aan de leden het bestuur te dechargeren.


Wij nodigen je van harte uit voor deze Algemene Ledenvergadering op 10 april 2017 in Fort Jutphaas (Rietveld Wines) te Nieuwegein. Dit keer hebben we de formele ALV verpakt in een informeel jasje door tussen de gangen door van het verrassingsdiner de agendapunten te behandelen.
Inloop is vanaf 18.00 en de bijeenkomst start om 18.30 uur.

AGENDA Algemene Ledenvergadering

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Notulen van de ALV van 11 april 2016 en van de bijzondere ALV van 14 november 2016 (zie bijlagen)
 3. Verslag van het bestuur over het jaar 2016
 4. Financiën
  1. Jaarrekening 2016 (zie bijlage)
  2. Verslag van de kascommissie (zie bijlage)
  3. Verzoek aan de ALV om de jaarrekening over 2016 goed te keuren
  4. Verkiezing kascommissie
  5. Begroting 2017 (zie bijlage)
 5. 5. Bestuursvacatures
  Binnen het bestuur zijn er 2 vacatures. In de vergadering van 14 november lukte het niet deze in te vullen. Vandaar deze hernieuwde oproep om je kandidaat te stellen.
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Rondvraag
 8. Sluiting 

Programma
18:00 inloop
18:30 aanvang
22:00 einde

Locatie
Rietveld Wines
‘t Fort Jutphaas 3
Nieuwegein
Tel. 030-6031708

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst is in verband met het verrassingsdiner noodzakelijk.
Dit doe je zoals je gewend bent op bijeenkomsten@okn-nieuwegein.nl. Opgeven betekent vanzelfsprekend wel komen!

Ik zie je graag op 10 april a.s.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de OKN

Jos Littel,
voorzitter

netwerkclub okn

De Ondernemerskring komt in de regel maandelijks bijeen. In de bijeenkomsten worden specifieke thema's behandeld.Wilt u ontdekken wat de OKN voor u kan betekenen?

Meld u vrijblijvend aan voor een bijeenkomst.