11 Nieuwjaarsreceptie OKN 2014.jpg

Wat doen we?

De Ondernemerskring Nieuwegein (OKN) is een 'business club'. Kleine en middelgrote bedrijven - waaronder veel zelfstandige professionals- uit de regio Nieuwegein en omstreken hebben zich aangesloten bij de Ondernemerskring om hun relatiekring uit te breiden en elkaar te stimuleren in het ondernemerschap in de ruimste zin van het woord. De bedrijven zijn voor een groot deel actief in de zakelijke dienstverlening.

Doelstelling

In de statuten staan de volgende doelstellingen geformuleerd:

  1. De vereniging heeft ten doel het optimaliseren van het ondernemingsklimaat in de regio Nieuwegein, alsmede het bevorderen van kennisoverdracht en contacten tussen haar leden en derden,
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
    1. het houden van regelmatige bijeenkomsten;
    2. het uitgeven van een nieuwsbrief;
    3. het leggen van contacten met soortgelijke verenigingen en organisaties.

Activiteiten

Bouwen aan een zakelijk netwerk kost tijd want een vertrouwensrelatie ontstaat niet direct bij het afgeven van je visitekaartje. De bijeenkomsten van de OKN bieden een mooie mogelijkheid om aan zo’n vertrouwensrelatie te werken. Onder het genot van een gezellig etentje eventueel aangevuld met een activiteit heb je volop gelegenheid met collega-ondernemers van gedachten te wisselen.

De leden komen exclusief in de ledenlijst op deze website, een overzicht met adresgegevens en expertise van alle aangeslotenen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is persoonlijk en de contributie bedraagt € 200,00 per jaar (excl. BTW). Daarnaast wordt een eenmalig bedrag van € 25,00 (excl. BTW) voor inschrijfgeld gevraagd.

Inschrijven

Inschrijving geschiedt schriftelijk via een aanmeldingsformulier. Wil je lid worden? Klik hier

Toelating

De toelating is officieel na bekrachtiging door het bestuur én ontvangst van het inschrijfgeld en de contributie.

Opzegging

De statuten zeggen hierover: "Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en voor één november van het betreffende jaar."

Statuten

Je kunt de statuten van de vereniging op deze website raadplegen (PDF).