06 Nieuwjaarsreceptie OKN 2014.jpg

Statuten 

De vereniging heeft ten doel het optimaliseren van het ondernemersklimaat in de regio Nieuwegein, alsmede het bevorderen van kennisoverdracht en contacten tussen haar leden en derden.

Op zes november tweeduizend zeven (06-11-2007) is laatste wijziging in de statuten voor Ondernemerskring Nieuwegein geweest.
Statuten Ondernemerskring Nieuwegein (961kB, pdf)